Strategisch Inkoper

Wat ga je doen: Gemeente Almere zet een volgende stap in het door ontwikkelen van haar inkooporganisatie, bijvoorbeeld op het terrein van maatschappelijk verantwoord inkopen. Jouw rol is om het strategisch denken en werken binnen de organisatie op het gebied van inkoop en aanbesteden stevig te professionaliseren. Daartoe behoort ook het helpen creëren van inkoopcultuur waarbinnen duurzaam- en circulair inkopen als vanzelfsprekend zijn. Verder ben je (on)gevraagd adviseur van het bestuur, de c...Verder lezen: Strategisch Inkoper
inkoperscafé
18-07-2019 13:22