Design thinking oplossing voor wicked problems

Volgens NEVI heeft inkoop te maken met wicked problems, oftewel taaie, complexe en moeilijk oplosbare problemen. Het gaat vaak om diffuse sociale problemen met diverse oorzaken, die je van verschillende kanten kunt bekijken. Bij veel inkoopproblemen is sprake van dergelijke wicked problems. NEVI benadrukt dat het vraagt om een nieuw perspectief. Design thinkingZo’n nieuw perspectief is design thinking. Typerend daarvoor is klant- en toekomstgerichtheid, experimenteren met nieuwe creat...Verder lezen: Design thinking oplossing voor wicked problems
inkoperscafé
14-05-2019 11:13