IT inkopen? De 5 grootste struikelblokken voor ieder IT-contract

De kans op falen bij ICT-projecten is groot. Zeker bij een grote omvang of enige mate van complexiteit. Vaak krijgt het IT-contract de schuld als het IT-project faalt. Daarom zet deze column de 5 grootste beletsels voor IT-contracten op een rij. 1. Contracten gedicteerd door 1 partij Het sluiten van een contract is een proces, geen momentopname. Een goed doorlopen proces resulteert in een beter contract. Dit vraagt om samenwerking tussen leverancier(s) en opdrachtgever. Goede com...Verder lezen: IT inkopen? De 5 grootste struikelblokken voor ieder IT-contract
inkoperscafé
12-03-2019 10:08